Usługi budowlane

Równanie terenu i stany zerowe – szeroki wachlarz usług

Firma Hire-Tech proponuje Państwu prowadzenie specjalistycznych prac ziemnych i prac budowlanych w Rykach, Puławach i na terenie pobliskich miejscowości. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i zatrudniamy fachowych pracowników, którzy poradzą sobie z każdym zadaniem. Wszystkie prace wykonujemy terminowo.

Równanie terenu

Równanie terenu obejmuje wykonywanie prac ziemnych polegających na zasypywaniu ubytków w gruncie i usuwaniu wszelkich nierówności. W ramach takich robót usuwa się też w razie potrzeby znajdujące się w ziemi pozostałości dawnych budowli i karczuje korzenie drzew. Prace wykonuje się przy użyciu cięższego sprzętu, najczęściej koparek lub koparkospycharek, a w przypadku konieczności zniwelowania większego terenu także spycharek czy równiarek różnego typu. Zależnie od potrzeb podłoże na przygotowywanym terenie może być zagęszczane. Równanie terenu jest niezbędne przed rozpoczęciem niemal każdej inwestycji budowlanej.

kierownik budowy

Wykopy

Kopanie wykopów to nieodłączny element prac przy każdej prowadzonej inwestycji. Ich wykonanie polega na usunięciu gruntu z określonego miejsca. Wykonuje się je dla umożliwienia doprowadzenia przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazowych czy energetycznych, budowy różnego rodzaju zbiorników czy prowadzenia drenaży. Są niezbędne do przygotowania miejsca pod fundamenty wznoszonej budowli, a także przy budowaniu dróg dojazdowych czy parkingów. Często wykopy są konieczne także w fazie prac wykończeniowych wokół ukończonej budowli, na przykład w razie, gdy plan aranżacji ogrodu przewiduje wykopanie oczka wodnego czy stawu.

Nasypy z zagęszczeniem

Wykonanie nasypu z zagęszczeniem polega na naprzemiennym nasypywaniu warstwy materiału  i jego zagęszczaniu przy użyciu walców wibracyjnych, zagęszczarek wibracyjnych czy ubijaków, zależnie od rodzaju gruntu i stopnia jego spoistości. W razie konieczności nasypania więcej niż jednej warstwy już po jej ubiciu przeprowadza się spulchnienie powierzchni i roszenie jej wodą dla uzyskania lepszej spoistości warstw. Nasypy z zagęszczeniem wykonuje się zazwyczaj w przypadku prowadzenia inwestycji budowlanej na działce, na której poziom gruntu jest niższy niż terenu sąsiadującego. Najczęstszym przypadkiem, w którym wykonuje się nasyp z zagęszczeniem pod budowany obiekt, jest sytuacja, w której grunt, na którym ma być postawiony dom, znajduje się niżej niż przebiegająca obok droga.

Odwodnienia

Odwodnienia wykonuje się po to, by zapobiegały gromadzeniu się nadmiaru wody na gruncie, zwykle w części sąsiadującej z budynkiem, i chroniły przed zawilgoceniem budynku czy zalewaniem piwnic. Najczęściej stosuje się odwodnienia opaskowe bądź liniowe. Wykonanie odwodnienia liniowego polega na umieszczeniu w gruncie korytek przykrytych tak zwanym rusztem, nieco poniżej jego poziomu. Dzięki spadkowi, z jakim korytka są układane, woda spływa do miejsca, gdzie nie stanowi zagrożenia. Odwodnienie opaskowe polega natomiast na umieszczeniu w gruncie wokół budynku zakopanego systemu rur drenarskich. W nich ma się przejściowo gromadzić woda gruntowa i spływać do dalszych części działki lub odbiorników – systemu melioracyjnego, kanalizacji deszczowej czy odpowiednich zbiorników.

Konieczność wykonywania odwodnień i to, jaki ich rodzaj będzie lepszym rozwiązaniem, zależy w dużej mierze od rodzaju gruntu, na jakim ma być posadowiony budynek oraz jego przepuszczalności.

Szalunki

Szalunki są niezbędnym elementem podczas przeprowadzania prac przy wykonywaniu betonowych elementów budynku: elementów konstrukcyjnych, schodów, stropów, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju fundamentów. Rolą szalunków jest zapewnienie, by wylewane z betonu elementy zyskiwały pożądany kształt. Wśród rodzajów szalunków, które można zastosować przy realizowaniu inwestycji budowlanych, najczęściej stosowane są szalunki wykonywane z desek lub płyt OSB oraz szalunki systemowe. Szalowanie przy pomocy desek czy płyt OSB polega na stworzeniu drewnianej konstrukcji, co wiąże się z koniecznością wykonywania pewnych prac stolarskich. Zużycie drewna jest przy tym dość pokaźne, a wydatki związane z wykonaniem szalunków tego typu powiększają się jeszcze o zakup materiałów dodatkowych, jak choćby gwoździe czy stemple do podpierania całej konstrukcji.

Wykorzystanie szalunków systemowych, przy większości zastosowań, jest lepszym rozwiązaniem. Największą zaletą szalunków systemowych jest to, że ich montaż nie zabiera dużo czasu i nie wymaga tak wielkiego nakładu pracy, jak przy szalunkach wykonywanych z desek czy płyt OSB. Stosowanie szalunków systemowych nie wymaga też wykonywania żadnych prac dodatkowych, co wydatnie skraca czas budowy.

Fundamenty

Fundamenty stanowią podstawę i kluczowy element konstrukcji każdego budynku. Ich należyte wykonanie warunkuje bezpieczeństwo budynku, jego trwałość i wygodę użytkowania. Wszelkie późniejsze ingerencje w fundamenty, czy to w celu dokonania napraw pojawiających się pęknięć, czy dla reperowania warstwy hydroizolacyjnej, są zwykle bardzo uciążliwe, trudne i kosztowne. W związku z tym należy koniecznie zadbać o to, by fundamenty były wykonane solidnie i fachowo. Rodzaj fundamentów wznoszonej budowli powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego nośności oraz poziomu wód gruntowych. Najczęściej stosowanymi rodzajami fundamentów są tradycyjne ławy i ściany fundamentowe oraz płyty fundamentowe.

Ławy fundamentowe wykonuje się pod ścianami nośnymi, ich szerokość jest ściśle uzależniona od nośności gruntu. W przypadku gruntów spoistych, jednorodnych jest ona mniejsza, a w przypadku niejednorodnych, słabo zagęszczonych większa. Ława fundamentowa jest wykonywana na izolacji przeciwwilgociowej. Na niej wykonuje się ściany fundamentowe – monolityczne, wylewane z betonu, najczęściej zbrojonego lub wykonane z bloczków czy cegieł. Ściany fundamentowe również pokrywa się warstwą hydroizolacyjną, najczęściej masami asfaltowo-kauczukowymi.

Na gruntach o małej nośności wykonuje się zwykle płyty fundamentowe. Są to konstrukcje jednorazowo wylewane i zbrojone. Płyty fundamentowe zapewniają równomierne rozkładanie obciążenia i zapobiegają nierównemu osiadaniu budynku. Zaletą płyty fundamentowej jest to, że jej wykonanie jest znacznie szybsze, a w budynkach o złożonym rzucie bardziej uzasadnione ekonomicznie. Istotne jest też to, że w przypadku płyty fundamentowej wykonanie warstwy hydroizolacyjnej jest mniej kosztowne i prostsze.

Stany zerowe

Stan zerowy budynku to pierwszy etap budowy, polegający na wykonaniu wszystkich prac związanych z budową tak, aby budynek osiągnął poziom gruntu. Oznacza to wcześniejsze przeprowadzenie równania terenu, wykonanie niezbędnych wykopów, a także ewentualnych nasypów z zagęszczeniem (w przypadku, gdy miejsce posadowienia budynku znajduje się poniżej poziomu sąsiednich gruntów), koniecznych odwodnień, wreszcie założenie szalunków w celu postawienia fundamentów i samo ich wybudowanie. W przypadku, gdy wykonywana inwestycja to budynek podpiwniczony, realizacja stanu zerowego oznacza też zrobienie posadzki w piwnicy oraz stropu nad nią, ewentualnie obejmuje również wykonanie schodów, o ile projekt zakłada, że są one konstrukcją betonową.